Blog Archives

Gerak Harmonik Sederhana

Gerak Harmonik Sederhana adalah gerakan bolak balik di sekitar titik keseimbangannya.
Gaya Pemulih adalah gaya yang besarnya sebanding dengan simpangan dan selalu berlawanan arah dengan arah simpangan. Gaya pemulih yang menyebabkan benda bergerak harmonik sederhana. Pada pegas yang tertekan gaya pemulih F = −k.x

Pendulum swings

1-5-2013 4-19-33 PM

Advertisements